O HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o.


Nasza historia
Nasze osiągnięcia
Jakość
Nasze wartości
O grupie
Firmy siostrzane
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody - historia
Prezentacja firmy

POLITYKA JAKOŚCI HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o.


HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. w Toruniu produkuje i dystrybuuje na rynek krajowy i rynki zagraniczne wyroby winiarskie, wyroby spirytusowe i inne napoje alkoholowe. Jesteśmy również kompetentnym oferentem produktów alkoholowych, wytwarzanych przez innych, renomowanych producentów alkoholi w Europie.

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych Klientów, a także przekonanie do naszych wyrobów osób, które do tej pory nie miały z nimi styczności.

HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. podnosi standardy żywnościowe, kultywując najlepsze tradycje produkcji alkoholi, adaptując do nich jednocześnie nowoczesne rozwiązania z dziedziny technologii i techniki.

Chcemy być odpowiedzialnym, wiarygodnym dostawcą produktów, wysokiej jakości, bezpiecznych dla naszych Konsumentów w Polsce i poza granicami kraju.

Dla podkreślenia znaczenia w naszej firmie jakości, bezpieczeństwa produktów oraz odpowiedzialności wobec Klientów, wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny ze standardami HACCP (wg Codex Alimentarius), IFS (Wer. 4) oraz ISO 9001, które zapewnią, że:

  • produkcja odbywa się w oparciu o przemyślane, sprawdzone i bezpieczne metody wytwarzania, opracowane według najlepszej wiedzy w zakresie technologii produkcji wyrobów alkoholowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym względzie przepisów prawa,
  • każda partia produkcyjna podlega określonej kontroli jakościowej od momentu przyjęcia surowca, poprzez wszystkie etapy produkcji - w tym wytworzenie produktu, aż do upływu określonych terminów monitorowania produktów znajdujących się już na rynku,
  • jakość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jest systematycznie weryfikowana poprzez wykonywanie analiz zarówno w Laboratorium Zakładowym, jak i korzystanie z usług innych akredytowanych jednostek badawczych, jak również prowadzone regularnie audity u dostawców,
  • na terenie zakładu funkcjonuje procedura sanitarno - higieniczna, zawierająca wszystkie instrukcje, które codziennie stosowane są w przedsiębiorstwie, przed, po i w czasie produkcji, aby zapobiec bezpośredniemu zanieczyszczeniu produktu, co pozwala na utrzymanie wysokiego standardu higieny w zakładzie,
  • proces produkcyjny ukierunkowany jest na wytworzenie produktów o wysokiej jakości zdrowotnej, czyli bezpiecznych dla zdrowia konsumenta,
  • wszyscy pracownicy są włączani na bieżąco do rozmów o bezpieczeństwie produktu,
  • stale podnosi się kwalifikacje kadry zarówno kierowniczej, jak i tej bezpośrednio produkcyjnej,
  • dokonuje się analizy uwag i reklamacji klientów, a wypływające z tej analizy wnioski służą do doskonalenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu,
  • systematycznie prowadzone są badania rynkowe i konsumenckie (w tym stopnia zadowolenia klienta z produkowanych przez nas wyrobów).

Poprzez świadomą, podlegającą stałej kontroli, racjonalną gospodarkę surowcami i materiałami pomocniczymi, wdrożone systemy recyklingu opakowań, a także przemyślane, przychylne środowisku procesy produkcyjne i działania inwestycyjne, firma nasza jest jednostką odpowiedzialną, dbającą o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, w którym funkcjonuje.

Naszą żelazną zasadą jest wprowadzanie na rynek produktów: bezpiecznych, wyprodukowanych z zachowaniem wymaganych standardów higienicznych, o sprawdzonej jakości, stabilnych, dających konsumentom satysfakcję z tytułu ich zakupu.

Zapewniamy, że świadomość i działania kierownictwa oraz wszystkich pracowników HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. ukierunkowane są na rzecz realizacji założeń powyższej polityki oraz, że do jej realizacji zapewnione są niezbędne zasoby.


  Anna Kalinowska - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji,
Tomasz Różański - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansów i Controllingu,
Joanna Semczuk - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Handlu i Logistyki,
Dariusz Polak - Członek Zarządu / Dyrektor ds. Marketingu i Eksportu.

Powrót
Część fotografii wykorzystanych na stronie jest autorstwa Q7    Projekt serwisu: 3xW