O HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o.


Nasza historia
Nasze osiągnięcia
Jakość
Nasze wartości
O grupie
Firmy siostrzane
Nagrody i wyróżnienia
Nagrody - historia
Prezentacja firmy


Nasze osiągnięcia


Od początku swego istnienia (HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. został założony 18.09. 1990 roku), firma przeszła bardzo intensywny rozwój, efektem którego jest fakt, że należy ona obecnie do grupy najnowocześniejszych przedsiębiorstw w swojej branży w Polsce.

Nowoczesność firmy w istocie oznacza wysokie standardy jakościowe w możliwie wszystkich obszarach jej funkcjonowania, wśród których jednak szczególne znaczenie ma jakość finalna produktu. W tym celu HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. wprowadził system HACCP. System ten można określić jako "system dodatkowej kontroli jakości" na wszystkich etapach produkcji. Ponadto firma wprowadziła system IFS - International Food Standard oraz ISO 9001 . Od dłuższego czasu HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. ma również wprowadzony system "śledzenia łańcucha dostaw", który pozwala na szczegółową identyfikację pochodzenia wszystkich surowców i materiałów wykorzystywanych do poszczególnych partii produkcyjnych.

Doskonale wyposażone i nowoczesne laboratorium, w którym m.in. dokonuje się analiz i kontroli finalnych produktów, własne ujęcie z pokładów wody kredowej oraz najlepsi kooperanci z Europy to kolejne czynniki, które wpływają na wysoką jakość wyrobów z HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o..

Działania projakościowe HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. w połączeniu z przemyślaną strategią marketingową przyniosły efekty w postaci ponad 100 nagród, wyróżnień i medali, które w różnego rodzaju konkursach zostały przyznane produktom firmy. Wśród najczęściej nagradzanych marek wymienić należy Nalewkę Babuni - m.in. nominowaną w roku 2000 do nagrody Teraz Polska, likier Canari, wino ziołowe Totino, Grzane Starotoruńskie czy Dalkowski Advocaat, który w 2010 otrzymał znak Poznaj Dobrą Żywność zaś Gin Lubuski został produktem roku 2009 w kategorii krajowe wyroby spirytusowe.

Toruńskie produkty znajdują uznanie konsumentów również poza granicami naszego kraju (Niemcy, Kanada, USA, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina, Estonia, Białoruś, Węgry, Rumunia oraz Izrael) o czym świadczy stale rosnący eksport wyrobów HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o..

HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. był również wielokrotnie nagradzany za swoje wyniki, dynamiczny rozwój i osiągnięcia - był m.in. nominowany do nagrody głównej Business Center Club, a w roku 1999 był jednym z laureatów w konkursie Firma Roku organizowanym przez Gazetę Wyborczą.

Aktywne i elastyczne działania handlowe i marketingowe, w połączeniu z systematycznie realizowaną strategią projakościową owocują dobrą pozycją na rynku. HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o. plasuje się w grupie największych oferentów w Polsce szczególnie w sektorze brandy, win deserowych, likierów, a także win musujących.


Powrót
Część fotografii wykorzystanych na stronie jest autorstwa Q7    Projekt serwisu: 3xW